שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

השיעורים של משה שליסל

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

איסור ימי אידיהן בירושלמי עבודה זרה פרק א ירושלמי עבודה זרה
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology