לו"ז

להלן סדרי הלימוד לשנת תשע"ז:

שיעורי בית המדרש מתקיימים בבית כנסת "אוהל יונה מנחם", רחוב שבטי ישראל, בית שמש, בימי שני בערב.

20:30 – תפילת ערבית

20:45 – שיעור גמרא - יבמו פרק י"ב, פרק מצות חליצה

 

 
 
Powered by PBCS Technology