תרומות

תרומתכם תאפשר המשך פעילויות וקידום תוכניות חדשות.
ניתן להעניק חסות לערב לימוד ולהקדישו לזכר אחד מיקיריכם.
 
ניהול הכספים של בית המדרש נעשה באמצעות מדרשת בית שמש. תרומות מוכרות לצורך מס הכנסה בארץ (סעיף 46) ובארצות הברית.
 
 
תרומות לצורך מס הכנסה בארצות הברית (מעל 25$ דולר) ניתן לרשום לפקודת:
"PEF Israel Endowment Funds, Inc"
בצירוף בקשה לייעד את התרומה ל:
Amutat Midreshet Beit Shemesh  
 
 

תזכו למצוות!

 

 
 
 
 
Powered by PBCS Technology