שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

תורת הכלכלה בהגות הגרי"ד
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד תשס"ט

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לתורת הכלכלה בהגות הגרי"ד  

הקשיבו   שימרו 

2תורת הכלכלה של אוכלי מן - מקור הלחם מן השמים, חלוקה שווה, אי צבירת נכסים והימנעות ממרדף אחרי ממון  

הקשיבו   שימרו 

3אוכלי מן- שבת והשפעתה על הכלכלה, קידוש חיי החול  

הקשיבו   שימרו 

4אוכלי שלו, יחס הרב ליהדות הליברלית, קפטליזם  

הקשיבו   שימרו 

5אוכלי שלו- סיכום תורת הכלכלה של הגרי"ד  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology