שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שמיטה
שיעורי הרב יוסף צבי רימון, תמיד

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

השמיטה לפי פשוטו של מקרא  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology