שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שמות

 
 

נושא השיעור

מגיד שיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

מכות מצרים, תפיסת עולם מצרית כרקע לשעבוד, יציאת מצרים כקריאה לשחרור מתפיסת עולם מצרית, העיר בתורה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

על ארבעת הבנים שבהגדה הרב יהושע רייס  

הקשיבו   שימרו 

שעבוד לאומי מול שעבוד אישי פרופסור ישראל רוזנסון  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology