שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ברכות - פרק שישי, שיעורים באנגלית
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

בורא מיני מזונות (English) ברכות לז ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

בורא מיני מזונות (English)   וידיאו

ברכה אחת מעין שלוש (English) ברכות מד ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology