שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

גרות- יבמות - פרק רביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד תשס"ז

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1שיעור פתיחה - הגר במקרא ובחז"ל יבמות מו ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2המקור לסדר הגיור-מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע על מילה וטבילה יבמות מו ע"א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3מילה וטבילה – המשך העיון יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4מילה וטבילה- ליבון טיב הצירוף ביניהם יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5המשך העיון במילה וטבילה וקרבן - ניתוח הגרי"ד יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

6גר צריך שלושה יבמות מו ע"ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

7גר צריך שלושה-סתירה לסוגיה מה ע"ב יבמות מו ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology