שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

נושאים שונים

 
 

נושא השיעור

מגיד שיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

הגדה של פסח-מבנה ומשמעות הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

הבוחר בירושלים - דוד או הקב"ה? הרב יצחק לוי  

הקשיבו   שימרו 

בדמייך חיי - יציאת מצרים מנקודת מבט של הנביא יחזקאל הרב חנן פורת  

הקשיבו   שימרו 

הדרכה לעורכי סדרים הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

היחס לירושלמי במשך הדורות  

הקשיבו   שימרו 

הכנות לשמיטה תשס"ח - אידיאולוגיה ומדיניות במערכת הכשרות בארץ (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

בן כרך שהלך לעיר הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

הסבה הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הספד על הרב יהודה עמיטל זצ"ל בבית מדרש אשכולות בלוד הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

הספד של הרב מאיר בישיבת ירוחם - על השפעתו של הרא"ל על ישיבות ההסדר ועל למדנותו של הרא"ל-הקלטת שמע הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

הספד של הרב מאיר על אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל במעמד ההלוויה הרב מאיר ליכטנשטיין   וידיאו

הספדים על הרב יהודה עמיטל זצ"ל מפי הרב בנימין תבורי, הרב מאיר ליכטנשטיין והרב אלי שנקולבסקי  

הקשיבו   שימרו 

הספדים על הרא"ל בישיבת ירוחם - הרב בלוומנצוייג, הרב מאיר, הרב עיטם, הרב מיטלמן-וידאו הרב מאיר ליכטנשטיין   וידיאו

ורבים מעמי הארץ מתיהדים הרב מאיר ליכטנשטיין   וידיאו

ארבע כוסות הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

דרך הלימוד של הרב אהרן ליכטנשטין זצ"ל - יום עיון הר עציון חנוכה תשע"ו הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

ארץ ישראל במשנת הרמב"ם - ארץ ישראל כמקום המושב של העם היהודי (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

דרשת תשובה בירושלים תשע"ב - יום הכיפורים ועבירות בין אדם לחבירו - יום שימת אהבה ורעות הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

דרשת תשובה תשע"ד - איסור נעילת הסנדל - תיקון של רגלים ממהרות לרוץ הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

דרשת תשובה תשע"ב - יום הכיפורים ועבירות בין אדם לחבירו - יום שימת אהבה ורעות הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

חג השבועות (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

חג השבועות בתורה הרב עמרם ינאי  

הקשיבו   שימרו 

יסודות היהדות המשתקפים בסדר הגיור (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

יסודות מלאכות שבת (English) הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

יסודות מצות סיפור יציאת מצרים (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

יסודות מצות צדקה הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

יסודות מצות צדקה - לימוד רמב"ם מתנות עניים פרק ז הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

יציאת מצרים - התכנית שלא יצאה לפועל הרב יוסי אליצור  

הקשיבו   שימרו 

יציאת מצרים כמהפיכה חברתית הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

כפרת עיצומו של יום הכיפורים הרב מאיר ליכטנשטיין משנה יומא סוף פרק ח
 

הקשיבו   שימרו 

מה נשתנה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מה נשתנה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מבוא למסכת חנוכה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו  וידיאו

מבוא למשנה ערבי פסחים - ליל הסדר במשנה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מדוע יש שני פורים - פורים דפרזים ופורים דמוקפים? הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מאי (My) חנוכה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מאי (My) חנוכה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מגילת רות (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

למה ט"ו בשבט חל באמצע החורף כשהעצים עירומים? הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

למהות משמעות עינויי יום הכיפורים (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מלכויות זכרונות ושופרות הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מסורה או מסירה? מסירת תושבע"פ בהגות הרמב"ם ור"ת (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מצות מכונה - מדוע העדיף הגר"יד מצות מכונה למצת מצווה? הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מעמד ההספדים בהלוויה של מו"ר הרא"ל זצ"ל   וידיאו

מעמד הספדים על מו"ר הרא"ל זצ"ל בבית שמש בט"ו באייר תשע"ה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

משוח מלחמה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

משלים מעולם הצומח המקראי הרב דוד נתיב  

הקשיבו   שימרו 

סיפור והגדה - היחס בין הגדה לילדים ובין סיפור למבוגרים, הצעה כיצד להאריך בסיפור יציאת מצרים הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

סעודת פורים הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

פורים כחג מכונן של חגים מדרבנן הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

ציצית (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

פירסומי ניסא בפורים - קריאת המגילה לעומת קריאת התורה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

על המתח בין כנסת ישראל והקב"ה בבית שני הרב יובל שרלו  

הקשיבו   שימרו 

ערב פסח שחל בשבת (בסוף השיעור - דברים של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

תפילין (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

נטילת לולב בשבת הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

ראש השנה שחל בשבת (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

קישור לדף על הרא"ל זצ"ל באתר ישיבת הר עציון עם קישורים להספדים ודברי הערכה על הרא"ל   וידיאו

קטניות בפסח - טעם האיסור וגדריו הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology