שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

כלכלה בספרות האגדה, תמיד תשס"ט
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1יוסף מוקיר שבת - 1  

הקשיבו   שימרו 

2יוסף מוקיר שבת - 2  

הקשיבו   שימרו 

3מדוע הכסף עגול? כסף כמתווך מופשט  

הקשיבו   שימרו 

4אלכסנדר מוקדון במלכות קיציא - סיפור מסכם על כלכלה, לא ניתן לאכול כסף, חשיבות יצירת כלכלה ערכית  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology