שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

מה דודך מדוד
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד תשס"ט

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1מה דודך מדוד - פתיחה, החוויה הדתית כבסיס לקיום האנושי, הממד האוניברסלי בהתגלות הקב"ה לעולם  

הקשיבו   שימרו 

2החוויה הדתית של היחיד - בקשת האלוקים  

הקשיבו   שימרו 

3משה ואהרן כמייצגים חויות דתיות שונות, על הכתיבה הטיפולוגית של הגרי"ד  

הקשיבו   שימרו 

4יחודה של נבואת משה רבינו, תורה קדמה לעולם  

הקשיבו   שימרו 

5ייחודה של שיטת בריסק, אירוסין ונישואין  

הקשיבו   שימרו 

6למהות שיטת בריסק, עמל התורה, שיטות לימוד של ידע מול שיטת לימוד של הבנה  

הקשיבו   שימרו 

7שיטת בריסק - יצירת שפה מושגית, הסבר הליכי המשגה, תיאור המשגה בספרות חז"ל והסבר החידוש של בריסק  

הקשיבו   שימרו 

8שיטת בריסק והחשיבה המדעית, משמעות בלמדנות  

הקשיבו   שימרו 

9טענת הגרי"ד שלמדנות היא חשיבה לוגית צרופה ומשמעות ההיגד, ביקורת הרב מאיר - הלכה היא משפט, נצח ההלכה  

הקשיבו   שימרו 

10למדנות מצורפת להתבוננות בסיטואציה האנושית וראיית המושגים ההלכתיים כנותנים מענה למצבים אנושיים  

הקשיבו   שימרו 

11הערות על בריסק, הבנה מול ידע  

הקשיבו   שימרו 

12מאפייני בריסק - ניתוח המסלק את השאלות, חידוש, הסבר המקיף את כל הפרטים, יושר אינטלקטואלי  

הקשיבו   שימרו 

13התמדה בעולמה של בריסק - ריכוז מוחלט וחשיבה מתמדת בתורה  

הקשיבו   שימרו 

14הדיבר השישי של בריסק - אריכות או קיצור, היקף הספרייה, ההחמרות של בריסק, אורתודוכסיה מודרנית  

הקשיבו   שימרו 

15הדיבר השמיני של בריסק - למדנות ישרה ולא עקומה, בריסק וטלז, נפקא מינה  

הקשיבו   שימרו 

16יכולת הסברה, תורה לכל גיל ורמה, זיקת רב ותלמיד  

הקשיבו   שימרו 

17בריסק - מדת אמת, קנאות  

הקשיבו   שימרו 

18בריסק - מדת הגבורה, לא תגורו מפני איש  

הקשיבו   שימרו 

19יחס הלכה לטקסים דתיים, חשיבות עבודת ד' בלב, דפוס רבנות - רב ממונה מול מלמד  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology