שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ציצית - מנחות פרק רביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל קיץ תשס"ט

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לציצית - פרשת ציצית בבמדבר ט"ו - פרשנות, מבנה ומגמה במדבר ט"ו
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2פרשת ציצית וזיקתה לחטא המרגלים, לפרק ט"ו כולו ולקורח ועדתו  

הקשיבו   שימרו 

3מבט רוחבי על מדרשי הלכה על ציצית ועל מסכת ציצית בבבלי, קשר בין ציצית לתפילין ולולב  

הקשיבו   שימרו 

4תכלת ולבן בקריאת הפסוקים ובמדרשי הלכה  

הקשיבו   שימרו 

5תכלת ולבן האם מעכבים זה את זה - סוגיית הבבלי, שיטות ראשונים על מספר חוטי תכלת ולבן מנחות לח ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

6פסק הלכה במחלוקת רבי וחכמים, גדיל וענף, פירוש המלה פתיל , שזירת חוטי הציצית מנחות לט ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

7גרדומין, שיטות קשירה של ציצית, חוליות, כריכות וקשרים מנחות לח ע"ב
 

הקשיבו   שימרו 

8התנגדות בית הלוי וגרי"ד להטלת תכלת בזמן הזה, סדין בציצית מנחות מ ע"א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology