שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

מבוא לתורה שבעל פה
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל תש"ע

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1שתי תורורת - רמזים לקיום תושבע"פ בתורה שבכתב בספרות חז"ל, מהו היחס בין שתי התורות דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2ההבדל בין מסירה אורלית למסירה בכתב, תפקיד תושבע"פ כמנגנון הכרחי לפרשנות ויישום התורה בכל הדורות  

הקשיבו   שימרו 

3מסירת תושבע"פ בתקופת המקרא בהשקפת חז"ל גאונים ורמב"ם דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4תושבע"פ בזמן המקרא - השקפת חז"ל וגיבוש השקפת עולם שלנו, על אורתודוכסיה היסטורית (ההתחלה חסרה)  

הקשיבו   שימרו 

5סיום דיון על תושבע"פ בזמן המקרא, מעבר מנבואה לחכמה, עזרא הסופר, אנשי כנסת הגדולה דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

6זוגות, צדוקים והתנגדות לתושבע"פ בזמן חז"ל, הלל ודרך המדרש  

הקשיבו   שימרו 

7הלל הזקן - תקנות ומדרש, יחס למחלוקת בזמן בית שני, בית שמאי ובית הלל דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8מחלוקת - גישות רס"ג, ר' שמואל בן חפני ורמב"ם  

הקשיבו   שימרו 

9מחלוקת - גישת רבנו תם ורמב"ן, גישת בריסק, מחלוקת משאירה את ההכרעה ההלכתית פתוחה  

הקשיבו   שימרו 

10יבנה - תושבע"פ במעבר לבית מדרש ההופך למרכז רוחני, ריב"ז, חיי הרוח של האומה לאחר החורבן, רבן גמליאל דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

11רבי עקיבא, מרד בר כוכבא., דור אושא, סוף תקופת התנאים  

הקשיבו   שימרו 

12מדרש הלכה - מדרשי הלכה במקרא, מדרש יותר או מדרש מקיים, מדרש קדום ומדרש מאוחר דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

13אסכולות המדרש דבי רבי ישמעאל ודבי רבי עקיבא דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

14מדרשי ההלכה שבידינו - מהדורה מדעית ודרך השימוש בה  

הקשיבו   שימרו 

15הדגמה של חילופי נוסח בספרא, פרשנות מדרשי ההלכה - ראב"ד, רבנו הלל, נצי"ב, פרשנות מחקרית  

הקשיבו   שימרו 

16משנה - השקפות גאונים (רס"ג ורש"ג) על הרקע לעריכתו  

הקשיבו   שימרו 

17משנה קדומה  

הקשיבו   שימרו 

18מטרת עריכת המשנה - פרוטוקול דיעות או חיבור בעל מגמת פסיקה? השוואה בין משת רבי ובין משנה תורה לרמב"ם  

הקשיבו   שימרו 

19נוסח המשנה - נוסח בבל ונוסח ארץ ישראל, פרשנות המשנה דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20תוספתא דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

21תוספתא ופרשני תוספתא  

הקשיבו   שימרו 

22תלמוד ירושלמי  

הקשיבו   שימרו 

23היחס לירושלמי במשך הדורות, פרשנות, נוסח ומהדורות  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology