שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

מן הסערה
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד תש"ע

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה למאמר "גישה הלכתית אל הייסורים" - על הכתיבה האקזיסטנציאלית של הגרי"ד  

הקשיבו   שימרו 

2ההלכה התמטית וההלכה האקסיולוגית - שתי צורות יסוד של ההלכה  

הקשיבו   שימרו 

3בריאות הנפש לאור ההלכה - הגדרת הרב כמטפל - הענקת משמעות דתית לייסורים  

הקשיבו   שימרו 

4ההלכה הטופית וההלכה התמטית  

הקשיבו   שימרו 

5למשמעות ייסורים בהלכה התמטית - הרע הינו רע רק מהמבט האנושי החלקי; הבחנה בין ייסורים ובין רע  

הקשיבו   שימרו 

6המשך העיסוק ברע בהלכה התמטית - רע הינו אשליה, מעבר לייסורים בהלכה הטופית החווה את הרע באופן שונה  

הקשיבו   שימרו 

7יחס ההלכה הטופית לייסורים - מעבר ממטפיזיקה של ייסורים לאתיקה של ייסורים  

הקשיבו   שימרו 

8אתיקה של ייסורים  

הקשיבו   שימרו 

9סיום וסיכום המסה "גישה הלכתית אל ייסורים"  

הקשיבו   שימרו 

10פתיחה למסה "מן הסערה"  

הקשיבו   שימרו 

11משמעות הייסורים לאדם המעמיד אותו על זהותו האמיתית  

הקשיבו   שימרו 

12הגרי"ד משתף בחוויות שחווה כאשר חלה בסרטן  

הקשיבו   שימרו 

13איוב, תגובת הגרי"ד לשואה  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology