שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

התשובה בהגות הגרי"ד
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד אלול תש"ע

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לסדרה התשובה בהגות הגרי"ד  

הקשיבו   שימרו 

2התשובה בהגות הגרי"ד - הפקעת שם רשע וכפרת מעשה העבירה  

הקשיבו   שימרו 

3תשובה כיצירת האישיות (חסר - יש רק את ההתחלה)  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology