שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

מבוא לספרות גאונים וראשונים
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, ישיבת עתניאל תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1תיחום תקופות בתושבע"פ, תיחום תקופת הגאונים והראשונים, סבוראים  

הקשיבו   שימרו 

2תיחום סוף תקופת ראשונים, רקע היסטורי לתקופת גאונים ותיאור תודעה עצמית, לימוד אורלי  

הקשיבו   שימרו 

3ספרות גאונים - הבחנה בין ספרות קדומה וספרות מאוחרת  

הקשיבו   שימרו 

4רב סעדיה מחולל שינוי בספרות הגאונים, מאפייני הספרות הקדומה והספרות המאוחרת (סוף השיעור חסר)  

הקשיבו   שימרו 

5ספרות הגאונים הקדומה - שאילתות, הלכות פסוקות והלכות גדולות  

הקשיבו   שימרו 

6מונוגרפיות הלכתיות של גאונים  

הקשיבו   שימרו 

7תשובות הגאונים  

הקשיבו   שימרו 

8פרשנות התלמוד של גאונים, מעבר לראשונים - סיפור ארבעת השבויים  

הקשיבו   שימרו 

9אגדת רבנו משולם והשוואתה לסיפור ארבעת השבויים; המרכז בקירואן - מעבר ללימוד מכתב; פירוש ר"ח לש"ס  

הקשיבו   שימרו 

10המשך קירואן, רב נסים גאון - המפתח למנעולי התלמוד ומסורת הש"ס  

הקשיבו   שימרו 

11רי"ף ור"י מיגאש - הסבר תפיסת הרמב"ם על מסירת תושבע"פ  

הקשיבו   שימרו 

12רמב"ם - חיבוריו הצעירים כשלב בתכנית לכתוב את משנה תורה כמשנה חדשה  

הקשיבו   שימרו 

14רמב"ם - השוואה בין משנה תורה ובין המשנה - מיון, חלוקה, הלכה והגות  

הקשיבו   שימרו 

15רמב"ם - נוסח, המהדורות של משנה תורה  

הקשיבו   שימרו 

16רמב"ם - פרשנות, השגות הראב"ד, הערכה של מעמד החיבור והשפעתו לדורות  

הקשיבו   שימרו 

17אשכנז הקדומה - פירושי רגמ"ה ופירוש רש"י לש"ס  

הקשיבו   שימרו 

18ספרות דבי רש"י, בעלי התוספות - ר"ת ור"י  

הקשיבו   שימרו 

19בעלי התוספות - הקבצים הקדומים והמאוחרים, בעלי התוספות באשכנז  

הקשיבו   שימרו 

20בעלי התוספות באשכנז והיחס בינם ובין בעלי התוספות בצרפת, "ספר הירושלמי" של ראשוני אשכנז  

הקשיבו   שימרו 

21פרובנס - הגדרת גבולות ואופי, יחס לתורת גאונים, רז"ה וראב"ד  

הקשיבו   שימרו 

22ראב"ד  

הקשיבו   שימרו 

23קטלוניה - רמב"ן ובית מדרשו  

הקשיבו   שימרו 

24רא"ש, טור, אחרוני הראשונים וחתימת התקופה, מעבר לאחרונים  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology