שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ברכה על אכילה בהגות היהודית
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1העולם הרעיוני של ברכת הפירות רמוז ברקע המקראי למשנה ברכות פרק ו  

הקשיבו   שימרו 

2האוכל האנושי ומאפייניו בבראשית א, משמעות אכילת פירות כאכילה לפני ד', שינוי האכילה בעקבות חטא גן עדן  

הקשיבו   שימרו 

3האכילה האנושית בספר בראשית לאחר החטא, השחתת החברה, אברהם אבינו כאלטרנטיבה לקיום האנושי  

הקשיבו   שימרו 

4אכילה בספר שמות - חמץ כמסמל את התרבות המצרית של אוכל מתועש בחכמת אנוש, משמעות מצה והתקופה במדבר  

הקשיבו   שימרו 

5אוכל בספר במדבר - הקושי של בני ישראל לעבור מאכילת ירקות לאכילת פירות, ערלה כתיקון לחטא גן עדן  

הקשיבו   שימרו 

6תיקון האכילה בספר דברים - משמעות המטר בתורה  

הקשיבו   שימרו 

7תיקון התאווה ואכילה לפני ד' - מעשר כתיקון לשעבוד מצרים וכמבטא את ההכרה במקור האלוקי של העולם  

הקשיבו   שימרו 

8תהלים ק"ד - התזונה האנושית מול תזונת החיות והקריאה לברך את ד  

הקשיבו   שימרו 

9יסוד ברכה על אכילה בתוספתא ברכות פרק ד ובספרא  

הקשיבו   שימרו 

10דיון הבבלי ברכות לה עמוד א על המקור לברכת הפירות - דיון על היחס בין ספרא ותוספתא  

הקשיבו   שימרו 

11משמעות הגיוון של ברכה לפני אכילה, היחס בין הברכה ובין האיסור, של מי העולם  

הקשיבו   שימרו 

12ברכות לה - האוכל ללא ברכה גוזל את כנסת ישראל- מחלוקת רמב"ן ומהר"ל  

הקשיבו   שימרו 

13כד הקמח  

הקשיבו   שימרו 

14כד הקמח - המשך  

הקשיבו   שימרו 

15תשובת הרשב"א על ברכה  

הקשיבו   שימרו 

16מבוא לברכה בנפש החיים - הסבר על מגמת הספר ועל העיסוק בברכה במסגרתו  

הקשיבו   שימרו 

17נפש החיים שער ב פרקים א-ג  

הקשיבו   שימרו 

18נפש החיים שער ב פרקים ד-ו  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology