שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

קודש וחול
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד אלול תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה למאמר קודש וחול  

הקשיבו   שימרו 

2קודש וחול # 2 - קדושת מקום, הצורך להפוך יהדות לחלק בלתי נפרד מהאדם  

הקשיבו   שימרו 

3תודעת זמן  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology