שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

התשובה בהגות הגרי"ד
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים אלול תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1רעיון התשובה באגרות הגרי"ד - ההבחה בין הפקעת שם רשע ובין כפרת מעשה העבירה  

הקשיבו   שימרו 

2תשובה באיש ההלכה - הדגשת תשובה כתהליך נפשי של יצירה עצמית של האישיות  

הקשיבו   שימרו 

3תשובה ב"קודש וחול" - טעיוית כמערכת למידה  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology