שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

יומא פרק שמיני
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים אלול תשע"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1חטיבת הכפרה במשנה יומא פרק ח משנה יומא פרק ח
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2ארבעה חילוקי כפרה (יש רק 19 דקות ראשונות, השאר חסר) יומא פה עמוד ב - פו עמוד א
 

הקשיבו   שימרו 

3תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, שיטת רבי שיום כיפור מכפר ללא תשובה  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology