שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

פרשת שבוע
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד בית שמש תשע"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1לך לך - הרעב בימי אברהם וירידתו למצרים - כניסה לארץ ישראל ממצרים  

הקשיבו   שימרו 

2חיי שרה - המו"מ בין אברהם ובני חת - האחזות בארץ  

הקשיבו   שימרו 

3פרשת תולדות - יצחק כמשמר את המהפיכה של אברהם וממשיך אותה  

הקשיבו   שימרו 

4ויצא - אכן יש ד' במקום הזה ואנכי לא ידעתי  

הקשיבו   שימרו 

5וישלח - תולדות עשו מול תולדות יעקב  

הקשיבו   שימרו 

6פרשת שמות - החוטים המקשרים בין שמות לספר בראשית  

הקשיבו   שימרו 

7פרשת וארא - מכות מצרים  

הקשיבו   שימרו 

8פרשת בא - מכות ברד וארבה כמכות המשך לברד  

הקשיבו   שימרו 

9פרשת תרומה - בדי הארון  

הקשיבו   שימרו 

10פרשת תצוה - מזבח הקטורת  

הקשיבו   שימרו 

11פרשת ויקהל פקודי - מי בונה את המשכן - משה, בצלאל, בני ישראל  

הקשיבו   שימרו 

12בחוקותי - פרשת ערכין  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology