שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

פרשת שבוע
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים תשע"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פרשת וירא - ספר בראשית כספר הישר - תורת האבות של ספר בראשית וזיקתה לתורת משה  

הקשיבו   שימרו 

2פרשת תולדות - יצחק כמשמר את המהפיכה של אברהם וממשיך אותה  

הקשיבו   שימרו 

3פרשת ויצא - אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי  

הקשיבו   שימרו 

4וישלח - תולדות עשו מול תולדות יעקב, ארץ מגוריו מול ארץ מגורי אביו  

הקשיבו   שימרו 

5פרשת וישב - יוסף ואשת פוטיפר - תיאור חז"ל כיצד להתגבר על פיתוי  

הקשיבו   שימרו 

6פרשת ויחי- ישראל סבא  

הקשיבו   שימרו 

7פרשת שמות - החוטים המקשרים בין שמות לספר בראשית  

הקשיבו   שימרו 

8פרשת וארא - מכות מצרים  

הקשיבו   שימרו 

9פרשת בא - מכות ברד וארבה כמכות המשך לברד  

הקשיבו   שימרו 

10פרשת בשלח - קריעת ים סוף, שירת הים כשירה וכטקס המלכה  

הקשיבו   שימרו 

11פרשת משפטים - הקשר בין המקרים בפרשת משפטים ובין ספר בראשית  

הקשיבו   שימרו 

13פרשת תרומה - בדי הארון  

הקשיבו   שימרו 

14פרשת תצוה - מזבח הקטורת  

הקשיבו   שימרו 

15פרשת ויקהל פקודי - מי בונה את המשכן - משה, בצלאל, בני ישראל  

הקשיבו   שימרו 

17פרשת בלק - אברהם אבינו מול בלעם  

הקשיבו   שימרו 

18פרשת פינחס - לקחים לדורות מפרשת המוספים - מערכות המועדים  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology