שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שבת פרק ששה עשר - סעודות שבת
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים תשע"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1לחם משנה שבת קיז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

2לחם משנה בליל הסדר, שלש סעודות שבת קיז, ב - קיח, א
 

הקשיבו   שימרו 

3שלש סעודות, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות שבת קיח, א
 

הקשיבו   שימרו 

4עונג שבת - האגדתות העוסקות במענג את השבת, יוסף מוקיר שבת שבת קיח-קיט
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology