שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

יומא פרק שמיני - וידוי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים אלול תשע"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1וידוי בתנ"ך - וידוי בקרבנות ותיאורי חוטאים מתוודים, וידוי יחד ווידוי ציבור, וידוי ותשובה דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2נוסח הוידוי - היחס בין נוסח הוידוי על קרבן לבין נוסח וידוי של תשובה יומא פו, ב
 

הקשיבו   שימרו 

3וידוי יום הכיפורים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4דרשת תשובה תשע"ג - וידוי יום הכיפורים, נעילה יומא פז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology