שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ביצה פרק שני - עירובי תבשילין
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים אלול תשע"ג

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1עירובי תבשילין - הדילמה והפתרונות בספרות התנאים (משנה, מכילתא ותוספתא), והסבר הדין בפי אמוראים ביצה טו, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2עירובי תבשילין - שלש גישות ליסוד הדין - בישול ליום טוב, בישול על המבושל, היכר ביצה טו, ב
 

הקשיבו   שימרו 

3שני תבשילין, הנחה עבור אדם אחר ביצה טז-יז
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology