שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

אבלות - מועד קטן
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, תמיד ירושלים חורף תשע"ד

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לאבלות (רוב השיעור חסר בהקלטה, ניתן לשמוע את השיעור שניתן בבית שמש) דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2המשך אבלות דאורייתא או דרבנן - לימוד הדיון של הרמב"ן בתורת האדם  

הקשיבו   שימרו 

3אונן ומי שמתו מוטל לפניו - שני מושגים שונים דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4מתו מוטל לפניו - יסוד הפטור מקריאת שמע, ברייתות מתו מוטל לפניו בירושלמי ובבבלי ברכות יז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5מתו מוטל לפניו בשבת וביום טוב, תפסו מושל, מעשה רבנו תם כשמתה אחותו ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

6איסור בשר ויין ותשמיש המיטה למי שמתו מוטל לפניו, יישום מעשי במציאות טלפונית, תחילת סוגית מו"ק יד, ב ברכות יז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

7סוגיית פתיחה לאבלות - סוגיית מועד קטן יד, ב - פילוח דיני אבלות מתוך ההשוואה למנודה ולמצורע מועד קטן יד, ב-טז, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8פילוח דיני אבל לאור ההשוואה למנודה ולמצורע, מדוע אין אבלות ברגל מועד קטן יד, ב - טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

9הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 1 מועד קטן יט, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

10הקובר מתו שלשה ימים לפני הרגל # 2 - שבעה ושלושים כתקופה או כספירת ימים - האם ניתן לפצל אבלות? מועד קטן יט, א - כ, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

11הקובר מתו שלשה ימים קודם הרגל # 3-היחס בין שלושים לשבעה, ניחום אבלים ברגל מועד קטן יט, א - כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

12מניין ימי שלושים כאשר רגל מפסיק אבלות מועד קטן כד, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

13המשך הדיון על הפסקת אבלות בחגי חודש תשרי, שמועה קרובה ושמועה רחוקה מועד קטן כ, א
 

הקשיבו   שימרו 

14המשך שמועה קרובה ורחוקה, קריעה בשמועה רחוקה, האם קריעה היא ניהוג אבלות או תגובה לבשורה רעה מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

15קריעה בשמועה רחוקה מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

16קריעה מועד קטן כב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

17אבלות על הורים לעומת אבלות על כל המתים מועד קטן כב
 

הקשיבו   שימרו 

18קריעה על הורים לעומת קריעה על כל המתים מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

19על אלו קרובים מתאבלים מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

20יסוד דין שניים - משפחה אך לא קרובים; קריעה על שניים וקריעה מעומד מועד קטן כ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

21אלו דברים שאבל אסור בהם - איסור תלמוד תורה לאבל מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

22איסור רחיצה לאבל מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

23איסור תפילין לאבל מועד קטן כא, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

24איסור מלאכה לאבל מועד קטן כא, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

25איסור יציאה מהבית מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

26איסור שאלת שלום מועד קטן כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

27גדול הבית מועד קטן כא, ב - כב, א
 

הקשיבו   שימרו 

28איסור שמחת מרעות מועד קטן כב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

29המשך שמחת מרעות ואיסור נישואין, היחס בין איסורי שבעה ואיסורי שלושים מועד קטן כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

30אבלות בשבת מועד קטן כג, א-כד, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

31קריעה על חכם ועל אדם כשר ובשעת יציאת נשמה מועד קטן כה, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology