שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

הלכות קריאת שמע
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, בית כנסת אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ה

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1הלכות קריאת שמע פ"א הלכות ה-ו - ברכות קריאת שמע  

הקשיבו   שימרו 

2הלכות קריאת שמע פ"א הלכות ז-ט - המשך ברכות קריאת שמע וזמן ק"ש של ערבית  

הקשיבו   שימרו 

3הלכות קריאת שמע פ"א הלכות י-יא - זמן קריאת שמע  

הקשיבו   שימרו 

4הלכות קריאת שמע פ"א הלכות יב-יג - זמן קריאת שמע של שחרית  

הקשיבו   שימרו 

5הלכות קריאת שמע פ"ב הל' א-ג-כוונה בקריאת שמע  

הקשיבו   שימרו 

6הלכות קריאת שמע פ"ב הל' ד-ה-איסור קריאת ארעי  

הקשיבו   שימרו 

7הלכות קריאת שמע פ"ב הל' ה-ז  

הקשיבו   שימרו 

8הלכות קריאת שמע פ"ב הל' ח-י  

הקשיבו   שימרו 

9הלכות קריאת שמע פ"ב הל' יא-יז  

הקשיבו   שימרו 

10הלכות קריאת שמע פ"ג הלכות א-ה  

הקשיבו   שימרו 

11הלכות קריאת שמע פ"ג הלכות ו-ז  

הקשיבו   שימרו 

12הלכות קריאת שמע פ"ג הלכות ח-טז  

הקשיבו   שימרו 

13הלכות קריאת שמע פ"ג הלכות יז-יט, פ"ד ה"א  

הקשיבו   שימרו 

14הלכות קריאת שמע פ"ד הלכות א-ז  

הקשיבו   שימרו 

15הלכות קריאת שמע פ"ד ה"ח  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology