שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ברכות פרק רביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ו

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק תפילת השחר - תפילה במקרא , תפילה בעת צרה ותפילות קבע ברכות כו, א
 

הקשיבו   שימרו 

2תחילת זמן תפילת שחרית ברכות כו, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3תשלומין ברכות כו, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

4תשלומין - מוסף, מעבר ליום עם תפילה שונה (שבת ומוצאי שבת, יעלה ויבוא, טל ומטר) ברכות כו, א-ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5תפילות - אבות תיקונם או כנגד תמידין תיקנום? ברכות כו, ב
 

הקשיבו   שימרו 

6המשך ניתוח מחלוקת רבי יהודה וחכמים על זמני תפילות ברכות כו,ב-כז,א
 

הקשיבו   שימרו 

7זמני מנחה וערבית, דעבד כמר עבד, של שבת בערב שבת ברכות כז, א-ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

8שיטת הרמב"ם בזמני מנחה וערבית, רב צלי של שבת בערב שבת ברכות כז, א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

9תפילת ערבית אין לה קבע - תפילת ערבית רשות ברכות כז, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

10שיטת הרמב"ם על תפילת ערבית - מה בין רשות לנדבה ברכות כז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

11מעשה רבן גמליאל ורבי יהושע ברכות כז, ב - כח,א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology