שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

יבמות פרק י"ב - מצות חליצה
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, בית כנסת אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ז

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לפרק מצות חליצה - פרשת ייבום וחליצה בתורה  

הקשיבו   שימרו 

2משנה יבמות פרק י"ב, הצורך בבית דין לחליצה יבמות קא, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology