שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים ביארצייט של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1תשע"ו - יארצייט ראשון - הקריאה בחמש מגילות בציבור דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2תשע"ז - יארצייט שני - דרכי שלום - הלכה ומוסר במשנה תורה - בית שמש - שיעור מלא דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3תשע"ז - יארצייט שני - דרכי שלום - הלכה ומוסר במשנה תורה - שיעור קצר - הר עציון  

הקשיבו   שימרו 

4תשע"ח - יארצייט שלישי - לפנים משורת הדין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

5תשפ"א - יארצייט שישי - כופין על מידת סדום  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology