שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ציצית - מנחות פרק רביעי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, בית כנסת אוהל יונה מנחם, חורף תשע"ח

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1ציצית 1 - פרשיות ציצית בתורה דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

2ציצית 2 - עיון בספרי על פרשת ציצית דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3ציצית 3 - ארבעתן מצוה אחת מנחות לז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

4ציצית 4 - המשך ארבעתן מצוה אחת מנחות לז, ב
 

הקשיבו   שימרו 

5ציצית 5 - התכלת מעכב את הלבן? מנחות לח, א-ב
 

הקשיבו   שימרו 

6ציצית 6 - התכלת מעכב את הלבן? מנחות לח, ב
 

הקשיבו   שימרו 

7ציצית 7 - גרדומין מנחות לח, ב
 

הקשיבו   שימרו 

8ציצית 8 - קשרים ושיטות קשירה של ציצית מנחות לט, א
 

הקשיבו   שימרו 

9ציצית 9 - המשך שיטות קשירה, גדיל ופתיל מנחות לט, א
 

הקשיבו   שימרו 

10ציצית 10 - גדיל ופתיל - שעטנז בציצית מנחות לט, ב
 

הקשיבו   שימרו 

11ציצית 11 - סדין בציצית מנחות מ, א
 

הקשיבו   שימרו 

12ציצית 12 - המשך סדין בציצית מנחות מ, א
 

הקשיבו   שימרו 

13ציצית 13 - חיוב ציצית בלילה וחיוב נשים, מצוות עשה שהזמן גרמא מנחות מ, ב
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

14ציצית 14 - תעשה ולא מן העשוי, הטילה למוטלת מנחות מ, ב
 

הקשיבו   שימרו 

15ציצית 15 - הטילה למוטלת, בל תוסיף, כלאים בטלית פטורה מנחות מ, ב - מא, א
 

הקשיבו   שימרו 

16ציצית 16 - כלאים בציצית, חובת מנא או חובת גברא מנחות מא, א
 

הקשיבו   שימרו 

17שיעור הטלית - טלית קטן מנחות מ, ב
 

הקשיבו   שימרו 

18ציצית בתכריכי המת מנחות מא, א
 

הקשיבו   שימרו 

19טלית שנקרעה מנחות מא, א
 

הקשיבו   שימרו 

20מתירין מבגד לבגד מנחות מא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

21נוטפת על הקרן, ברכה על עשיית ציצית מנחות מב, א
 

הקשיבו   שימרו 

22עשאן מן הקוצין מן הגרדין מנחות מב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

23עשיית ציצית לשמה מנחות מב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

24זיהוי התכלת - שיעור של הרב יהודה ראק מנחות מב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology