שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

מזוזה - מנחות פרק שלישי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ח

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה לסוגיות מזוזה - היחס בין מזוזה ובין ספר תורה מנחות לא,ב-לב,א
 

הקשיבו   שימרו 

2פתוחות וסתומות בפרשיות תפילין ומזוז מנחות לב, א
דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

3פתוחות וסתומות בפרשיות תפילין ומזוזה - מחלוקת רמב"ם רא"ש, פשרת הט"ז, קלף ודוכסוסטוס מנחות לב, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology