שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

עבודה זרה פרק שני

 
 

נושא השיעור

מגיד שיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1לצפייה בשיעורים מדף כב עד דף לא - צולמו בימי הקורונה ביוטיוב הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה כב-לא
 
וידיאו

2שיכר (בירה) הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לא
 

הקשיבו   שימרו 

3משקאות אלכהוליים - מי דבש, יין רימונים; חרס הדרייאני, נודות וקנקנקנים הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לב
 

הקשיבו   שימרו 

4נודות וקנקנים - כלי אחסון של יין # 1 הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג
 

הקשיבו   שימרו 

5נודות וקנקנים # 2 - דיון בעלי התוספות הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג
 

הקשיבו   שימרו 

6הכשר כלים שאחסנו בהם סתם יינם הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג, א
 

הקשיבו   שימרו 

7הכשר כלים שונים שאחסנו בהם סתם יינם הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

8גבינת בית אונייקי וגבינה של נכרים הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לד
 

הקשיבו   שימרו 

9גבינה של נכרים # 2 - מה טעם גזרו? מחלוקת הראשונים האם ניתן להתיר גבינה כאשר הנימוק לא תקף הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה
 

הקשיבו   שימרו 

10גבינה של גויים # 3 - הלכה למעשה; חמאה של גויים; גבינה רכה הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה
 

הקשיבו   שימרו 

11חלב נכרי הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה:-לט:
 

הקשיבו   שימרו 

12חלב סתם במערכת הכשרות; אבקת חלב הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה
 

הקשיבו   שימרו 

13פת נכרי - יסודות הדיון בסוגיה הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה
 

הקשיבו   שימרו 

14פת נכרי - הדיון בראשונים על היתרים לאכילת פת נכרי הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה ב
 

הקשיבו   שימרו 

15פת נכרים - סיכום להלכה יו"ד קיב; שמן של נכרים הרב מאיר ליכטנשטיין עבודה זרה לה ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology