שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

ראש השנה פרק שלישי
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אורות שאול זמן אלול תשפ"א

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה - ראש השנה בתורה - מה טיבו של החודש השביעי באחד לחודש?  

הקשיבו   שימרו 

2כל השופרות כשרים ראש השנה כו א
 

הקשיבו   שימרו 

3שופר של ראש השנה ויובל ראש השנה כו ב
 

הקשיבו   שימרו 

4שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות; תקיעה בתעניות ראש השנה כו ב - כז א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology