שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שבת פרק ראשון
שיעורי הרב מאיר ליכטנשטיין, אורות שאול זמן חורף תשפ"ב

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

1פתיחה למסכת שבת - עיון במקראות של שבת שבת ב
 

הקשיבו   שימרו 

2המשך עיון במקראות - שבת של המן - היום; שבת של מלאכות; משנה שבת (ההתחלה חסרה) שבת ב
 

הקשיבו   שימרו 

3מבט ראשון להוצאה - הוצאה במשנה שבת א ובמסגרת ל"ט מלאכות - אלבום תמונות מול שפת מלאכות שבת ב
 

הקשיבו   שימרו 

4הוצאה והכנסה - האם הכנסה היא תולדה? הגדרת מלאכת הוצאה - עקירת חפץ ממקומו או מעבר רשויות שבת ב, ב
 

הקשיבו   שימרו 

5מיהם "שתים שהן ארבע"? הגדרת המלאכה - מעבר רשויות או עקירת חפץ? הוצאה כתהליך שבת ג, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology