שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

השיעורים של הרב חנן פורת

 
 

נושא השיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

בדמייך חיי - יציאת מצרים מנקודת מבט של הנביא יחזקאל  

הקשיבו   שימרו 

פילוח רשימת ניהוגי אבלות לאור השוואה למנודה ומצורע מועד קטן יד, ב-טז, א
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology