שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא פסח

 
 

נושא השיעור

מגיד שיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

הגדה של פסח-מבנה ומשמעות הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

בדמייך חיי - יציאת מצרים מנקודת מבט של הנביא יחזקאל הרב חנן פורת  

הקשיבו   שימרו 

הדרכה לעורכי סדרים הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

היסודות החינוכיים של ליל הסדר הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

הסבה הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

ארבע כוסות הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

יסודות מצות סיפור יציאת מצרים (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

יציאת מצרים - התכנית שלא יצאה לפועל הרב יוסי אליצור  

הקשיבו   שימרו 

יציאת מצרים כמהפיכה חברתית הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מה נשתנה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מה נשתנה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מבוא למשנה ערבי פסחים - ליל הסדר במשנה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מצות מכונה - מדוע העדיף הגר"יד מצות מכונה למצת מצווה? הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

סיפור והגדה - היחס בין הגדה לילדים ובין סיפור למבוגרים, הצעה כיצד להאריך בסיפור יציאת מצרים הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

על ארבעת הבנים שבהגדה הרב יהושע רייס  

הקשיבו   שימרו 

ערב פסח שחל בשבת (בסוף השיעור - דברים של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין) הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

שיר השירים יושי פרג'ון דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

שעבוד לאומי מול שעבוד אישי פרופסור ישראל רוזנסון  

הקשיבו   שימרו 

קטניות בפסח - טעם האיסור וגדריו הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology