שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא חנוכה

 
 

נושא השיעור

מגיד שיעור

דפי מקורות

הקלטות השיעורים

הדלקה בשמן זית, ברכת הרואה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, אזכרת מעין המאורע בברכת המזון הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

הדלקת נר חנוכה בתוך עשרה, אף הן היו באותו הנס הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב; כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

אף הן היו באותו הנס - חיוב נשים וקטנים במצוות פרסומי ניסא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

הזהיר בנר, אין מדליקין בשמן שריפה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

הזכרת מעין המאורע בברכת המזון, על הנסים ויעלה ויבוא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כד, א
 

הקשיבו   שימרו 

ברכה על מצוה דרבנן הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

ברכה על מצוה דרבנן, חצר שיש לה שני פתחים - חשדא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

ברכה על ספק דרבנן, חשד, נר ביתו ונר חנוכה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א - כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

ברכות על הדלקת נר חנוכה, דין רואה בנרות חנוכה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, א
 

הקשיבו   שימרו 

מבוא למסכת חנוכה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו  וידיאו

מאי (My) חנוכה (English) הרב מאיר ליכטנשטיין דף מקורות  

הקשיבו   שימרו 

מאי (My) חנוכה הרב מאיר ליכטנשטיין  

הקשיבו   שימרו 

מדליקין מנר לנר, הדלקה עושה מצווה, המשך בירור היחס בין נר חנוכה ובין נר המקדש, נר חנוכה כפרסומי ניסא הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא-כב
 

הקשיבו   שימרו 

שיטת הבה"ג שהדלקת נר שבת מקבלת את השבת, הרגיל בנר הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

שמש ומאי חנוכה הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

שמש, מאי חנוכה, עניינים שונים בסוגיה כא, ב הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

זמן הדלקת נר חנוכה - האם תלוי בלילה או זמן מיוחד לפרסום הנס הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

זמן הדלקת נר חנוכה - האם תלוי בלילה או זמן מיוחד לפרסום הנס הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

נר איש וביתו מהדרין הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

נר איש וביתו מהדרין הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כא, ב
 

הקשיבו   שימרו 

נר ביתו ונר חנוכה, שיטת הבה"ג שהדלקת נר שבת מהווה קבלת שבת הרב מאיר ליכטנשטיין שבת כג, ב
 

הקשיבו   שימרו 

 
Powered by PBCS Technology