שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא יבמות

 
יבמות פרק י"ב - מצות חליצה, בית כנסת אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ז

 
יבמות פרק שישי, בית כנסת אוהל יונה מנחם, חורף תשע"ו

 
 
Powered by PBCS Technology