שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא מחשבת ישראל

 
כלכלה בספרות האגדה, תמיד תשס"ט

 
מה דודך מדוד, תמיד תשס"ט

 
מבוא לאגדה, תש"ע

 
צדקה, ישיבת הקיבוץ הדתי

 
על אהבת התורה וגאולת נפש הדור, תמיד תשס"ט

 
תורת הכלכלה בהגות הגרי"ד, תמיד תשס"ט

 
נושאים שונים

 
 
Powered by PBCS Technology