שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא יומא

 
יומא פרק שמיני, תמיד ירושלים אלול תשע"א

 
יומא פרק שמיני - וידוי, תמיד ירושלים אלול תשע"ב

 
שיעורים מתוך מסכת יומא - פרישת כהן גדול וקטורת, ישיבת עתניאל זמן אלול תש"ע

 
 
Powered by PBCS Technology