שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא ביצה

 
ביצה פרק שלישי - אין צדין, תמיד בית שמש קיץ תשע"ה

 
ביצה פרק שני, תמיד בית שמש אלול תשע"ד-חורף תשע"ה

 
ביצה פרק שני - עירובי תבשילין, תמיד ירושלים אלול תשע"ג

 
 
Powered by PBCS Technology