שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא שבת

 
שבת פרק שביעי - כלל גדול, ישיבת אורות שאול זמן חורף תשפ"ב

 
שבת פרק ששה עשר - סעודות שבת, תמיד ירושלים תשע"ב

 
שבת פרק שני - במה מדליקין, תמיד בית שמש תשע"ב

 
שבת פרק שני - במה מדליקין, תמיד ירושלים תשע"ב

 
שבת פרק ראשון, אורות שאול זמן חורף תשפ"ב

 
קידוש והבדלה - ערבי פסחים, תמיד ירושלים תשע"ג

 
 
Powered by PBCS Technology