שיעורים לפי מרצה   | שיעורים לפי נושא   | כל השיעורים

שיעורים בנושא גמרא

 
בבא בתרא פרקים ראשון ושני, ישיבת עתניאל תש"ע

 
בבא מציעא פרק שני - אלו מציאות, אוהל יונה מנחם, קיץ תשפ"ב

 
בבא מציעא פרק ראשון - שנים אוחזין, אורות שאול זמן חורף תשפ"א

 
ביצה פרק שני, תמיד בית שמש אלול תשע"ד-חורף תשע"ה

 
ביצה פרק שני - עירובי תבשילין, תמיד ירושלים אלול תשע"ג

 
ברכות - פרק שישי, שיעורים באנגלית

 
ברכות פרק שישי - כיצד מברכין, ישיבת עתניאל זמן קיץ תש"ע

 
ברכות פרק רביעי, אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ו

 
ברכות פרקים א-ה - קריאת שמע ותפילה, אורות שאול זמן קיץ תשפ"א

 
יומא פרק שמיני, תמיד ירושלים אלול תשע"א

 
יומא פרק שמיני - וידוי, תמיד ירושלים אלול תשע"ב

 
יבמות פרק י"ב - מצות חליצה, בית כנסת אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ז

 
יבמות פרק שישי, בית כנסת אוהל יונה מנחם, חורף תשע"ו

 
מזוזה - מנחות פרק שלישי, אוהל יונה מנחם קיץ תשע"ח

 
סוטה - פרק שביעי, תמיד תשס"ט

 
סנהדרין פרק רביעי, ישיבת עתניאל אלול תשע"ב - חורף תשע"ג

 
עבודה זרה פרק ראשון, אוהל יונה מנחם תשע"ט

 
ציצית - מנחות פרק רביעי, ישיבת עתניאל קיץ תשס"ט

 
ציצית - מנחות פרק רביעי, בית כנסת אוהל יונה מנחם, חורף תשע"ח

 
שבת פרק שני - במה מדליקין, תמיד בית שמש תשע"ב

 
שבת פרק ראשון, אורות שאול זמן חורף תשפ"ב

 
תפילין - מנחות פרק שלישי, ישיבת עתניאל, קיץ תשס"ט

 
קידוש והבדלה - ערבי פסחים, תמיד ירושלים תשע"ג

 
נושאים שונים

 
 
Powered by PBCS Technology